KundvagnOm oss
 
Välkommen till Skill Motala AB!

Vi är ett företag som arbetar med försäljning, service, reparationer, ombyggnader och rivningar av hissar, portar, grindar, dockning och automation.

Vi utför även andra service och montagejobb inom bygg, industri, entreprenad och lantbruk. Företagets målsättning är att alltid utföra våra uppdrag med högsta möjliga kvalitet till konkurrenskraftiga priser och självklart på kortast möjliga tid.

Företaget har sitt säte i Motala och vi jobbar huvudsakligen inom Sverige, men vi tar även arbeten utanför Sveriges gränser.
 
Miljöpolicy
Genom att utforma miljömål strävar vi efter att minimera vår egen miljöpårverkan.
Därför ska alla vi, som arbetar på Skill Motala AB, vara medvetna om våra mål och ta ansvar för att minska energianvändningen och förebygga föroreningar.

Vi bör föreslå transportlösningar med möjligt lägsta miljöpåverkan.

Vid uppkomst av avfall och restprodukter källsorterar vi detta på bästa möjliga sätt, vilket bidrar till ett effektivare kretslopp av varor.

Välja maskiner och verktyg med tanke på energiförbrukning.

Välja samarbetspartners och leverantörer som har liknande värderingar om miljön

Kvalitetspolicy

Vårt främsta mål med kvalitetsarbetet är nöjdare kunder! Detta ska vi uppnå genom att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt. Se till att leverans sker i rätt tid, att produkter och tjänster har bra kvalitet, samt följa upp våra resultat för att kunna kartlägga vad kunderna är nöjda med och vad vi kan förbättra.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår service och kvalitet. Vår policy är kvalitetssäkrande riktlinjer för oss på Skill Motala AB!

Engagemang och kompetens hos varje medarbete är grunden för vårt förbättringsarbete.