Kundvagn

Skill AB köpvillkor 161001

Allmänt
Handlar Du som privatperson gäller Distansavtalslagen, samt Konsumentköpslagen. Dessa lagar har bestämmelser som inte kan ändras genom andra avtal. Vid registrering eller köp, godkänner Du att vi sparar Dina uppgifter digitalt och att vi använder Dina uppgifter för att kunna utföra våra åtaganden avseende Din beställning. Vi behandlar Dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Du har rätt att begära ut de uppgifter som vi lagrat och vi kommer att radera dessa om Du ber oss om detta. Skulle något villkor i våra köpvillkor visa sig strida mot svensk eller EU lagstiftning, innebär det inte att köpvillkoren ska vara ogiltiga i sin helhet, utan det villkor som visar sig vara ogiltigt ska ersättas med likvärdig text som följer rådande lagstiftning.
Handlar Du som juridisk person (företag) gäller Köplagen. De köpvillkor som listas för företag på denna sida gäller i första hand före Köplagen.

Priser och mervärdesskatt
Du kan välja om Du vill se priser med eller utan moms. Första gången Du använder webbsidan visas alla priser i svenska kronor (SEK) inklusive moms (25%).

Beställning 
När Du slutfört Din beställning skickas en orderbekräftelse till Din e-postadress. I bekräftelsen finner Du alla uppgifter om de köpta produkterna, priser, fakturerings- och leveransadress. Är något fel i beställningen eller Du inte mottagit en orderbekräftelse bör Du omedelbart kontakta oss via e-post till info@skillab.se
Vid köp som privatperson måste Du ha målsmans tillstånd för att lägga en beställning om Du är under 18 år. Skicka ett e-post meddelande till oss med förälders uttryckliga tillstånd för att Din beställning ska godkännas. 
Om vi misstänker att en order inte är korrekt kommer vi att spåra och polisanmäla den. 

Avbeställning och ändringar av lagd order
Du kan göra ändringar i Din order eller avbeställa den fram till vi överlämnar den till det bolag som ska transportera försändelsen till Dig. Efter att transporten påbörjats kan ändringar inte ske. Privatpersoner kan utnyttja ångerrätt enligt vad som är skrivet under rubriken ”Ångerrätt för privatpersoner”.
 
Leveranser
Våra varor levereras med DHL.
Är du privatperson och beställer mindre varor så kommer detta skickas som DHL Service Point. Detta innebär att du blir aviserad när din beställning finns att hämta hos närmaste butik eller ombud som hanterar DHL leveranser.
Det är Ditt ansvar att själv lösa ut försändelsen på utlämningsombudet inom den tiden leveransen finns hos ombudet. Denna information kan man hitta i aviseringen på antingen sms, e-post eller brev.
Hämtas inte paket ut så kommer detta skickas tillbaka till Skill's lager och dessutom debiteras kund för returfrakten samt våra administrativa kostnader.
Om detta ej betalas kommer vi överlämna vårt krav till inkasso.
Du kan ej utnyttja Din ångerrätt genom att inte hämta ut Din försändelse.
Tranportskada anmäls till det utlämningsombudet där Du hämtat ut varorna, även om skada upptäcks senare. Ta i så fall med både varor och emballage och gör skadeanmälan där du hämtat ut paketet.
 
Betalningssätt
Faktura. 30 dagar netto.
 
Reklamation
Eventuella fel eller brister vid leverans från Skill Motala AB ska påtalas inom rimlig tid från det att ni upptäckt felet. Det åligger er att ange och påvisa hur felet eller bristen yttrar sig. Om ni upptäcker ett fel ska ni snabbt vända er till Skill Motala AB. Ni kan endast reklamera fel som visar sig senast 2 år efter att varan levererats till er. För varor med begränsad hållbarhet är reklamationsmöjligheten begränsad av hållbarhetstiden som vi angivit.
 
Ångerrätt
Skill Motala AB har 14 dagars ångerperiod från den dagen ni tar emot era produkter.
Om ni ångrar köpet skall Skill Motala AB underrättas om detta senast 14 dagar efter den dag ni tog emot produkterna. Ni är ansvarig för att produkterna återsänds i väsentligen samma skick och mängd som de mottogs i. Ni står själv för kostnaden för transport tillbaka till leverantören.
 
Produktinformation
Vi reserverar oss för tryckfel, vi kan inte lova att produktens utseende helt och hållet stämmer överens med skickad produkt.
 
Oförutsedda händelser
Vi kan ej ansvara för händelser utanför företagets rådande så som arbetskonflikt, eldsvåda, krig, förminskad eller utebliven leverans från leverantör.

Textinformation och bilder
Vi förbehåller oss rätten att i efterhand ändra priser eller info som kan ha blivit fel på webbsidan, i t ex banners eller i tryckt information från oss. Detta gäller även prisjusteringar på grund av orsaker vi inte råder över.
Vi garanterar inte att bilderna återger produkternas exakta utseende då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning.

Tvist
Vid eventuell tvist rörande köp av privatperson följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Cookies
Enligt lag ska besökare på en webbplats i integritetssyfte få information om att cookies används. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. Mer information får du på Post och telestyrelsens hemsida. För att hålla ordning på bl.a inloggning och kundkorg används på vår webbplats cookies (sessioncookies) som lagras på besökarens dator.